Повече от половината от застрашените дървесни видове в Европа, включително конски кестен, са пред риск от изчезване,

предупредиха природозащитници, обвинявайки инвазивните видове, масовата сеч и градоустройството затова.

В актуализация на секцията, касаеща дърветата в списъка със застрашени видове „Червената книга“, Международният съюз за опазване на природата (IUCN) твърди, че

от 454 дървесни вида, появили се за първи път в Европа, 42% могат да изчезнат от континента. 58% от дървесните видове са ендемични за Европа, което означава, че те съществуват само на континента и сега се считат за застрашени от изчезване.

Още по-притеснително е, че 15% от тях, или 66 вида, се смятат за „критично застрашени“ или само на крачка от изчезване, пише АФП.

Докладът идва на фона на нарастващото притеснение във връзка с глобалната деградация на околната среда. Причина за него са бушуващите в Амазония пожари и предупрежденията на ООН през май, че изменението на климата,

загубата на местообитания и други фактори тласкат един милион растителни и животински видове до ръба на изчезване.

IUCN определи развитието на дървесните видове в Европа като „тревожно“, като заяви, че вредителите и болестите са особено подхранващи тяхното намаляване, както и инвазивните растения, създавани от хората.

„Дърветата са от съществено значение за живота на земята, а европейските дървета в цялото си разнообразие са източник на храна и убежище за безброй животински видове, и играят ключова икономическа роля“, каза Крейг Хилтън-Тейлър, който ръководи в IUCN отдела за „Червената книга“.

IUCN заяви, че емблематичният конски кестен е оценен като уязвим след значителни спадове в цяла Европа. Това се дължи главно на листния молец – инвазивен вид, възникнал на Балканите, но бързо разпространил се в целия континент – както и на дърводобива, горските пожари и туризма.

Европейското издание на „Червената книга“ установи, че

почти половината от всички храстови видове в Европа са застрашени от изчезване, както и една пета от сухоземните видове мекотели като охлюви, както и растения от типа мъхови.

Според IUCN, докато такива видове често се пренебрегват, те са от решаващо значение за екосистемите, които ни осигуряват храната, която ядем и въздуха, който дишаме. Наземните мекотели играят ключова роля в регенерацията на почвата и са важен хранителен източник за птици, бозайници и поне във Франция и Италия – за хората.

„Въздействието на дейностите на човека се изразява в намаляване на популацията и повишен риск от изчезване на важни видове в цяла Европа“, казва в изявление на Люк Бас, ръководител на офиса на IUCN в Европа.

Докладът показва „колко тежко е положението за много пренебрегвани, подценени видове, които формират основата на европейските екосистеми и допринасят за здравословна планета.“

„Трябва да смекчим човешкото въздействие върху нашите екосистеми и да дадем приоритет на защитата на тези видове.“

Източник: БГНЕС