Днес Църквата почита Св. пророк Самуил.

Легендата разказва, че в град Рама или Ариматея, живял един благочестив човек на име Елкана. Той имал две жени – Ана и Фенана. Любимата му жена Ана била бездетна, а у израилтяните безплодието се считало за знак на Божия немилост. Затова Ана тъгувала много, пък и познайниците й странели от нея, дори я презирали.

Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където тогава се намирала скинията /клада за жертвоприношения/, за да принесе жертва Богу.

Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана едничка не могла нищо да яде – сърцето й било пълно с тъга и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Тя молила Бога да й даде син и обещала, че ако той й окаже тая милост, тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната просба: тя родила син и го нарекла Самуил – измолен от Бога.

Още от малък Самуил бил кротък, послушен и ревностно се учил на закона Господен. На него почивал Духът Господен и в Израил го почитали като пророк.

На 20-ти август имен ден празнуват всички, които носят името Самуил, което означава: “измолен от Бога”.