На 19-ти юни почитаме паметта на св. Паисий Хилендарски.

Наричан още Отец Паисий, той е български народен будител, духовник и светия, автор на „История славянобългарска“.

Роден е през 1722 г. в Самоковската епархия, най-вероятно в Банско. Баща му е от Банско, а майка му от самоковското село Доспей. Според неговите думи не е учил “нито граматика, нито светски науки”, вероятно имайки предвид годините до замонашването си.

През 1745 г. отива в Хилендарския манастир, където по-късно е йеромонах и проигумен. С много труд две години събира материали (за тази цел ходи и в “Немска земя“) и започва да пише българската история, която завършва през 1762 г. в Зографския манастир.

Изразените в труда му идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ карат много учени да го сочат за основоположник на Българското възраждане.

Канонизиран е за светец от Светия синод на Българската православна църква през 1962 година. Паметта му се отбелязва на 19 юни.

Наред с призива си за опазване на българския език и опознаване на българската история, Паисий оставя и един важен завет: „Преписвайте я и платете да ви я препишат”.

Въпреки че при посещението си в „немската земя” е видял книгопечатането, Паисий иска „Историята” да бъде преписвана на ръка, защото според него такъв труд е гаранция за възпитаване на съмишленици.

Историческата наука познава около 70 преписа на най-българската книга, но до нас реално са достигнали около 40.

Освен многобройните преписи, Паисиевата история е издавана и в по-ново време.

Когато България отбелязва 200-годишнината от появата на „История славяноболгарская”, на 26 юни 1962 година Светият Синод провъзгласява Паисий за български светец, като определя в своя календар 19 юни за ден в негова памет и прослава.