Днес имен ден празнуват Тихомир и Тихомира.

Името произлиза от славянски език – образувано от думите “тих” и “мир” – означава спокойствие и смирен живот.

Св. евангелист Лука разказва, че Господ Иисус Христос освен дванадесетте Си ученици,
които вървяли подир Него, избрал още седемдесет други, които разпратил по градове и села да проповядват словото Му.

Той им дал сила да вършат чудеса като доказателство на проповядваната истина и поръчал да не се грижат за житейските си потребности, защото Бог няма да ги остави, а всичкото си внимание да съсредоточат в това – да призовават човеците към вечен живот.

Когато тези седемдесет апостоли се върнали след първата обиколка на своето проповедничество, с радост те казали на своя Учител:

“Господи, в Твое име и бесовете ни се покоряват!” Иисус им отговорил: “Не на това се радвайте, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата!”

Подир възнесението на Господа светите апостоли били укрепени с благодатта на Св. Дух в деня Петдесетница и тръгнали усърдно да продължат делото, което Христос им завещал.

Те обиколили градове и села на обширната Римска империя, като проповядвали навсякъде Словото Божие и кръщавали повярвалите.

И разбира се, трябвало да претърпят много беди и гонения: евреи и езичници се въоръжили против тях, затваряли ги в тъмници, предавали ги на мъчения и мъченическа смърт, но те всичко понасяли с търпение и твърдост.

Св. апостол Павел пише от името на всички: “Ние гладуваме и жадуваме, ходим голи и ни бият по лице, и се скитаме, и се трудим, работейки с ръцете си. Злословени – благославяме, гонение – търпим, хулени – молим се.”

Ето такъв бил животът на светите апостоли, но осенени от Божията благодат, силата Господня видимо им помагала в техните дела.

Изгонени от една страна, те отивали в друга, по който начин самото гонение способствувало да се разпространява Словото Божие.

Така християнството бързо се разпространило и закрепвало. И проповедта на апостолите се състояла по израза на ап. Павел “не в убедителни думи на човешка мъдрост, а в проява на дух и сила” .

Те поучавали не само с думи, но и с примера на своя добродетелен живот, на своята кротост и търпение и особено на своята любов към Бога и човеците.

Болшинството от светите апостоли умрели от мъченическа смърт, но извършили безсмъртното дело на Христовата проповед.

На 4 януари Православната църква чествува паметта на всички 70 апостоли заедно. Този празник се нарича “Събор на седемдесетте апостоли”.

На днешният 4 януари имен ден празнуват всички, които носят името Тихомир.

Името произлиза от славянски език – образувано от думи “тих” и “мир” – означава спокойствие и смирен живот. Разпространено е сред всички славянски народи. На български се среща освен като мъжко име и като женско – Тихомира.