На Илинден българските пивовари отбелязват професионалния си празник. Денят не е избран случайно, тъй като пророк Илия е покровител на родните пивовари.
На територията на България бира се произвежда от хилядолетия, а преди около 150 години започва и промишленото производство на напитката. Днес у нас се произвеждат десетки видове бира, но най-предпочитана е светлата.
По стара българска традиция, на Илинден се приготвя пиво, от което човек не се напива. А пророк Илия е избран за покровител на пивоварите от игумена на Бачковския манастир епископ Наум.
Бира се пие в България от хилядолетия, а днес консумацията на пиво на глава от населението е 72 литра или 218 чаши на човек. Най-предпочитан е пилзенският тип бира.
Въпреки огромното разнообразие от вносни продукти, българите продължават да предпочитат произведеното у нас пиво.