Чистата печалба на вечно продаващия уж без изгода в България „Лукойл“ за първите девет месеца на 2019 г. се е увеличила двойно в сравнение със същия период на миналата година, за да достигне 209,28 милиарда рубли, предаде БГНЕС.

Приходите от продажби без акцизите и ДДС възлизат на 241,1 милиарда рубли, което е също два пъти повече на годишна база.

Брутната печалба е нараснала 2,2 пъти до 227,78 милиарда рубли.

Печалбата от продажбите на „Лукойл“ е достигнала 206,2 милиарда рубли, увеличавайки се 2,6 пъти. Себестойността на продажбите е намаляла със 7,6 % и е достигнала 14,33 милиарда рубли.

„Лукойл“ е една от най-големите публични вертикално интегрирани петролни и газови компании в света, която контролира над 2 % от световния добив на петрол и около 1 % от доказаните запаси на въглеводороди.