Най-големият работодател на територията на община Мездра – “СЕ Борднетце – България“ ЕООД – гр. Мездра, беше отличен от Агенцията по заетостта с наградата „Работодател на годината 2019” в категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар”.

Това стана по време на шестнадесетата годишна церемония „Работодател на годината“, която се състоя в София.

Престижното отличие получи Танер Мутлу, мениджър Локация България. Наградата връчи министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

На церемонията присъстваха също техническият директор на компанията Пьотр Павлина и Гюлай Тадладил, финансов директор на дружеството. Освен социалният министър, наградите на отличените връчиха заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов и заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Николова, Лазар Лазаров и Султанка Петрова.

“СЕ Борднетце – България“ – Мездра заслужи високия приз за това, че през тази година е наел с устойчива заетост 279 безработни, от които 109 от регион Монтана.

В т. ч. 55 безработни от уязвимите групи на пазара на труда – младежи до 29 г., продължително безработни и безработни над 55 г. От общини с висока безработица са наети 8 лица: 7 от община Хайредин и 1 от община Мизия. Дружеството е наело на работа 109 безработни от населени места, различни то местонахождението на обектите, като им е осигурил безплатен служебен транспорт. Компанията участва активно в организираните от Бюрата по труда в региона трудови борси за представяне дейността на фирмата и на възможностите за заетост.

От името на “СЕ Борднетце – България“ – част от групата на „Sumitomo Electric Bordnetze“, от името на ръководителите на всички наши служители, Ви благодаря за признанието, което ни оказвате с присъждането на настоящата награда, заяви на церемонията Танер Мутлу.

Производството на автомобилни компоненти е един от най-бързо развиващите се индустриални сектори в България, който създава устойчиви работни места, както за специалистите, така и за нискоквалифицираните кадри на пазара на труда. Същевременно този сектор влага много средства в обучението и кариерното развитие на своите работници и служители.

Горди сме, че представляваме един от най-съществените и големи работодатели в този сектор. Спецификата на производството ни изисква не само специални умения, но и достатъчно работна сила за изпълнение на нашите поръчки. В тази връзка бих искал да благодаря на Агенцията по заетостта, на нейните регионални дирекции, на дирекциите „Бюро по трудапо места – във Враца, Мездра, Бургас и Карнобат, където също оперираме, за ползотворното и компетентно сътрудничество.

Специално благодаря на г-жа Даниела Накова (б. а. директор на Регионална служба по заетостта – Монтана) за професионалното отношение и иновативни решения при успешния подбор и наемане на безработни лица.

Благодаря Ви от свое име и от името на фирмата. Желая Ви весели новогодишни празници и успех в постигането на поставените цели и справяне с предизвикателствата на Новата 2020 г.!“, каза в заключение Мутлу.

“СЕ Борднетце – България“ – Мездра получава наградата „Работодател на годината“ за трети път. През 2015 г. дружеството беше отличено от Агенцията по заетостта с първа награда в категорията „Работодател, наел на работа най-много безработни лица за устойчива заетост“, а през 2014 г. – с втора награда в същата категория.

По повод получаването на наградата „Работодател на годината 2019” кметът на община Мездра Иван Аспарухов изпрати поздравителен адрес до ръководството на “СЕ Борднетце – България“ ЕООД – гр. Мездра.