Астрономите са открили нова гигантска екзопланета, която обикаля около червено джудже. Обектът, наречен TOI-5344 b е с размери и маса, подобни на тези на Сатурн. Откритието е описано в статия, публикувана в хранилището arXiv.

 

Планетата е открита от космическия телескоп TESS, който идентифицира обекти чрез метода на транзита. Сигналът за транзит представлява потъване в кривата на светлината на звездата, дължащо се на преминаването на голям обект на нейния фон, който засенчва светлината. До момента са идентифицирани 6900 кандидати за екзопланети, като 398 от тях вече са потвърдени.

 

Планетарният характер на транзитния сигнал в TOI-5344 е потвърден от наземни наблюдения, включително фотометрия, висококонтрастна спекъл интерферометрия и измервания на радиалната скорост на звездата.

 

TOI-5344 b е около 10 пъти по-голяма и 135 пъти по-масивна от Земята, като плътността му е 0,8 грама на кубичен сантиметър. Орбиталният период е 3,8 дни, като планетата е отдалечена на 0,04 астрономически единици от своята звезда-майка.

Учените класифицират планетата като екзосатурна. Тя е част от групата на гигантските екзопланети, обикалящи около М-джуджета, или GEMS (giant exoplanets around M-dwarf stars), от които вече са известни около 20. Те имат радиуси от 8-15 земни радиуса и са поне 80 пъти по-масивни от Земята.

 

Червеното джудже TOI-5344 се намира на около 444 светлинни години от Земята. Радиусът му е около 0,56 от радиуса на Слънцето, а масата му е 0,59 слънчеви маси. Възрастта на звездата е 7,1 милиарда години.