На 29 юни отбелязваме Деня на Занаятите. Чества се на църковния празник на Свети Петър и Свети Павел – Петровден.

Занаятчийството се възприема като стара традиция в ново измерение. Изпълнението включва множество дейности, свързани с ръчното изготвяне на предмети.

Занаятите могат да се разделят на традиционни занаяти, при които работата се върши по стара технология, и други занаяти.

По българските земи са разпространени много и разнообразни занаяти, свързани с начина на живот на хората през вековете. Всeки от тях има своята специфика.

Използването на традиционните занаяти за целите на културните индустрии е начин и условие за
тяхното по-тясно интегриране в съвременния свят. Прилаганите от тях традиционни умения, чиито корени много често са затулени в незапомнени времена, жизнеността им като жив човешки опит, предаван на следващите поколения без съмнение са важна съставка от идентичността на българските граждани.