На 21 март отбелязваме Международния ден на поезията, гората, кукления театър, ден в подкрепа на  хората със Синдром на Даун. Днес е и Световният ден срещу расовата дискриминация.

Световният ден на поезията – датата се отбелязва от 1999 г.

по инициатива на ЮНЕСКО. Целта на този ден е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия по света и, както пише в декларацията на ЮНЕСКО, “да даде признание и сила на националните, регионалните и интернационалните организации за поезия”.
По този повод ви поздравяваме с едно от многото великолепни стихотворения на едноименния поет Дамян Дамянов и ви напомнаме, че дори „на дъното на пъкъла“ не трябва да губим себе си.
КОГАТО СИ НА ДЪНОТО
Когато си на дъното на пъкъла
Когато си най тъжен и злочест
От парещите въглени на мъката
Си направи сам стълба и излез
Светът когато мръкне пред очите ти
И притъмнява в тези две очи
Сам слънце си създай и от лъчите
Създай си стълба и по нея се качи
Когато от безпътица премазан си
И си зазидан в четири стени
От всички свои пътища премазани
Нов път си направи и сам тръгни
Трънлив и зъл е на живота ребуса
На кръст разпъва нашите души
Загубил всичко, не загубвай себе си
Единствено така ще го решиш

Световен ден на гората – отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие

по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите.

Международен ден на кукления театър  – през 2003 г. по решение на Международния съюз

на куклените театри към Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) този ден се посвещава на популяризирането и подкрепата на това изкуство – толкова любимо на децата.

Ден в подкрепа на хората със Синдром на Даун

За първи път денят е отбелязан по време на VI световен симпозиум посветен на синдрома на Даун, който се провежда в Палма де Майорка през 2006 година, по инициатива на Европейската и Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун.

Денят – двадесет и първо число на третия месец, не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка.

Синдромът на Даун е описан през 1866 г. от Джон Лангдън Хейдън Даун – британски лекар, генетик, който дава определение “монголизъм”. Сто години по-късно е открита и допълнителната хромозома, така през 1965 г. хромозомната аномалия официално получава определението “Синдромът на Даун” в чест на своя пръв откривател. Фамилията на доктора, обаче случайно съвпада с английската дума – “долу”, затова дълго време в обществото битува невярното заблуждението, че хората със Синдром на Даун са умствено изостанали.

Всяко родено дете със синдром на Даун има реалните възможности да води един пълноценен и сравнително независим живот, стига да му бъде предоставена тази възможност.

Световен ден срещу расовата дискриминация

На този ден полицията в Шарпвил, Южна Африка, разстрелва чернокожи демонстранти, които протестират срещу Апартейда.

56 души са загинали, а 162-ма са ранени, сред които има жени и деца.

Шест години по-късно Общото събрание на ООН обявява с резолюция 21 март като Ден на борбата за ликвидиране на расовата дискриминация.