2 април е Световен ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма.

Този ден има за цел да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране, и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство.

Освен това този ден има за цел да почете уникалните таланти и способности на хората с аутизъм, да провокира толерантност и съпричастност, както и да улесни процесите на приобщаването им в училището и обществото.

Информираността е средство, чрез което можем да променим живота на аутистичните личности и семействата им като създадем за тях по-толерантна и приемаща среда, общество от приятели и хора, готови да помагат. Благодарение на медиите бихме могли да направим по-видими невидимите за сега хора с аутизъм, да дадем гласност на проблема и заедно да търсим решения.