Днес отбелязваме Международния ден на метеорологията. Той се чества в деня на влизането в сила на Конвенцията, с която се създава Световната метеорологична организация през 1950 година.

На този ден се отдава заслуга на приноса на националните метеорологични и хидроложки служби по отношение на предоставянето на хидрометеорологично обслужване в защита на живота и имуществото на хората от природни бедствия, свързани с времето, климата и водите, както и опазването на околната среда.

Знанията за климата, натрупани през последните десетилетия, са безценен ресурс и предпоставка за вземане на решения за действия.

Покачването на температурите и намаляването на площта на ледниците, повишаването на нивото на световния океан и зачестилите екстремни метеорологични явления са доказателство, че климатът се променя в неблагоприятна посока и че трябва да сме подготвени да предприемем адекватни мерки за реагиране, адаптация и смекчаване на последиците от този процес.

Науката ни дава голяма увереност, че все още не е късно да върнем процеса до управляемо ниво и да изпълним своите отговорности към бъдещите поколения.