Всяка година в последния ден от месец февруари се чества Световният ден на редките болести. Кампанията за увеличаване осведомеността на населението относно редките болести е създадена от EURORDIS и нейния Съвет на националните сдружения през 2008 година.

Тази година инициативата е под мотото „Ние сме 300 милиона“.

За рядко заболяване се счита всяко, което засяга по-малко от 1 на 2000 граждани. Повечето редки болести са генетични и присъстват през целия живот на човека, дори ако симптомите не се появят веднага след раждането. Редките заболявания се характеризират с голямо разнообразие от симптоми и признаци.

Катедрата по Микробиология и имунология на Медицински университет – Пловдив и Лабораторията по Клинична имунология на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив активно участват в обучението, диагностиката и лечението на хората с редки имуномедиирани болести – първични имунни дефицити (ПИД).

В знак на солидарност към милионите болни по света, хората се включват в масово вдигане на ръце, което се осъществява по едно и също време в цяла Европа, а в небето се пускат разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести.