На своето годишно общо събрание в Квебек – Канада през ноември 2007 г., членове на Международния съвет на Архивите/МСА/ вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за  Международен ден на Архивите.

Международният съвет е основан на същата дата през 1948 г. в Париж към ЮНЕСКО и по този начин се отбелязва неговата 60-та годишнина, като се популяризира главната му цел – да насърчава международната солидарност между неговите членове.

Идеята за определяне на Международен ден е представена от МСА пред ЮНЕСКО още през 2005 г., като тогава тя е обвързана с предложението за обявяване Световен ден на аудиовизуалното историческо наследство.

В България като Национален ден на архивите се отбелязва 10 октомври, свързан със създаването на Архивно управление към Министерството на вътрешните работи – Указ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г.

От 1960 г. Държавна агенция „Архиви” е член категория А на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и организираните от него международни форуми.

С формирането на европейския клон на архивите (EURBICA) през 2000 г., Агенцията стана негов постоянен член.