26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която пък бе обявена за Европейска година на езиците.

Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

Основните цели на Европейския ден на езиците са да:

осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици,

за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство;

популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа;

насърчи изучаването на чужди езици във всяка възраст,

не само в училищата, но и извън тях.

Спазвайки тези правила хората, млади и стари, са насърчени да започнат да изучават език или да се гордеят с вече съществуващите си езикови умения.

Също така, отговорниците за предоставянето на достъп до езиковото обучение са насърчавани да правят изучаването на езици по-лесно и по-приятно, както и да подкрепят политическите инициативи за популяризирането на езиците.

Съществуват около 225 местни езика в Европа, което е около 3% от световните езици.

Повечето европейски езици са от индоевропейски произход.

От към края на XVIII век, най-разпространеният език в Европа е бил руският, който заменил френския.

Броейки само хората, чийто роден език е руският – около 150 милиона говорят руски ежедневно, следван от немския език – около 95 млн., турски – около 80 млн., английски и френски са с по около 65 милиона говорещи, италиански – 60 милиона, испански – 40 милиона и т.н. Българският език е говорим от около 7 милиона, само в България.

Що се отнася до изучаването на езиците, английският е на челно място по брой изучаващи го в Европа, следван от немския, френския, италианския, руския и испанския.

Според проучване на Европейския съюз “Европейците и техните езици”

общо 56% от гражданите на ЕС (28 държави-членки) говорят език, различен от техния майчин, но 44% признават, че не знаят друг език освен своя роден.

Въпреки това,

28% имат познания по два чужди езика.

Сред гражданите на Европейския съюз, 38% посочват, че владеят английски език, следвани от 14%, които владеят френски или немски, 7% руски, 5% испански и 3% италиански език.

Типичният многоезичен европеец е студент или някой с мениджърски пост, или някой, роден в държава, където езикът на родителите му е различен от основния език в държавата.

С увеличаващия брой имигранти и бежанци, европейските градове стават все по-многоезични.

Например, в Москва и Санкт Петербург много имигранти говорят украински, молдовски, арменски, татарски, азербайджански, таджикски, китайски и др.;

в Лондон се говорят около 300 различни езика (английски, френски, китайски, руски, италиански, португалски, арабски, хинди и др.)

В България Европейският ден на езиците ще протече с поредица от онлайн прояви, които започнаха още на 1 септември с

онлайн играта „Открий превода!“, а кулминацията ще представлява поредица от 19 виртуални срещи, организирани от всяка от партниращите организации от 30 септември до 2 октомври, като отново темата ще бъде свързана с превода.