Днес е Денят на Земята – най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.

Първото честване на Деня на Земята се организира от Гейлорд Нелсън – бивш губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 милиона американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г.

 

На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва Клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца тогава също се пподписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята, която е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни същата година. Оттогава България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

По  повод Деня на Земята  РИОСВ – Враца ще проведе инициатива, посветена на тазгодишната тема „Защитете биологичните видове“, чиято цел е да се акцентира върху грижата за природата и нейните ценности.

Мероприятието ще се проведе днес с ученици от училищния екоклуб „Детелина“ в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца. Под формата на открит урок и викторина децата ще бъдат запознати с ролята на биологичните видове и тяхната стойност в сложната мрежа на живота.

Мотото на кампанията „В природата нищо не съществува само“ акцентира върху значимостта на всички живи същества като незаменима част от живота на Земята и насочва вниманието на световната общественост върху темповете на изчезване на видове растения и животни, които все още могат да бъдат забавени, а популацията на много застрашени видове – възстановена.