24 април e Международният ден на младежката солидарност. Този ден e приет с решение на Световната федерация на демократичната младеж, а първият фестивал е отпразнуван през 1957 г.

Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в него  трябва да са първостепенна задача и дълг на цялото общество.

Проблемите на  младите хора  са свързани с трудността да се създаде семейство, да се намери сигурно работно място.

Други такива важни проблеми са ефективният принос на младите в политическия, социалния и културния живот, необходим за да се изгради по-хуманно и сплотено общество. Важно е всичко това да срещне нужното разбиране и внимание. Необходима е младежка солидарност.

Идеята на този ден е да се привлече вниманието на държавните служители, обществеността и медиите върху младежта.

Обединяването на усилията на младите хора, обществени организации, граждани, които не са безразлични за бъдещето на своите деца и внуци, ще засили обществения контрол върху спазването на правата на младите хора.