На днешния ден – 9-ти октомври се отбелязва Деня на античната култура.

За античност се приема периода на съвкупност от исторически форми на обществено съзнание, религия, митове, философия, наука, изкуство в страните от Азия, Древна Гърция и Древен Рим в периода, според едни изследователи от 1000 г. пр. Хр. до 475 г. сл. Хр. (падането на Западната Римска империя), а според други до началото на VII в. сл. Хр.

Археологическата култура у нас е най-плътно наситена от антични паметници, които представляват част от огромното наследство на Средиземноморския културен ареал. Интересното тук е, че хронологически в европейската история античните и тракийските паметници принадлежат към един и същ период.
Тракийската култура в Югоизточна Европа е част от културата на античния свят и се вписва в неговата периодизация.

В България е прието обособяване на историята на тракийската култура, свързано с необходимостта да се акцентира на нейната самостоятелна характеристика.

10-те антични символи – паметници на културата в България са:

Антична Сердика, Филипополис – Тримонциум, Одесос, Августа Траяна, Месамбрия Понтика, Улпия Ескус, Никополис ад Иструм, Нове, Вила „Армира“ и Марцианопол.