На 16 април 1879 година в Учредителното събрание във Велико Търново е приета и гласувана демократично първата конституция на свободна България. „Конституция на Българското княжество“ е останала в историята като “Търновска” и в нейна чест датата 16 април е Национален ден на българската Конституция и професионален празник на всички, работещи в сферата на правото.Търновската конституция е много демократична за времето си и дори леко наивна, но е белег на свободна държавност, а денят е изключително тържествен.

Цитати за правото и справедливостта

Правото никога не трябва да се нагажда към политиката, политиката обаче винаги трябва да се приспособява към правото. Всяка политика трябва да коленичи пред правото. — Имануел Кант

Като земята от звездите или пък от морето пламъка – така далеч са ползата и правото един от друг. — Марк Аней Лукан

В човешките взаимоотношения правото има смисъл само тогава, когато при изравнени сили и двете страни признават необходимостта, обща и за едната, и за другата страна. В противен случай най-силният изисква възможно най-многото, а слабият е принуден да се подчинява. — Тукидид


Сградата на Учредителното събрание днес, Велико Търново

Никой не може справедливо да управлява другите, ако той сам не е способен да си наложи юзда на своите страсти, ако той е несправедлив, малодушен и слаб, ако той неохотно отделя от своето за почтените, но нуждаещи се хора. – Анджей Моджевски

Да бъдеш добър съвсем не е трудно: трудно е да бъдеш справедлив. – Виктор Мари Юго

Кой ни е казал, че животът трябва да се оценява с помощта на смърт и смъртта с помощта на живот? Няма нищо по-справедливо от щастието. – Морис Метерлинг

Когато справедливостта изчезва, то не остава нищо, което би могло да предаде ценност в живота. – Имануел Кант

Историята на света се свежда до факта, че когато нациите са силни, те невинаги са справедливи. Пожелаят ли да станат справедливи, престават да са силни. – Уинстън Чърчъл


Приемането на Търновската конституция

Закон на материалният свят – равновесие; закон на нравственият свят – справедливост. – Виктор Мари Юго

Справедливост – истина в действие. – Бенджамин Дизраели

Понятието за справедливостта не се явява универсална, тя зависи от гледната точка. – Карлос Сафон.