Правителството прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение на наименованията, характеристиките, състава и етикетирането на какаото и шоколадовите продукти.

По този начин се регламентират дефинициите и наименованията, под които какаото и шоколадовите продукти се предлагат на пазара. Също така се определя съставът на шоколадовите продукти, като добавянето на други хранителни съставки е регламентирано в количество не повече от 40 % от общата маса на крайния продукт.

С наредбата се определят и изискванията към етикетирането на какаото и шоколадовите продукти, както и начина на изчисление на минималното съдържание на съставките в шоколадовите продукти. Така бизнес операторите ще имат информация за правилното определяне на наименованията и етикетирането на какаото и шоколадовите продукти.

Прилагането на наредбата ще улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и предлагането на пазара на тези продукти.