Награждават децата за добри дела в Берковица.

Церемонията по награждаването на отличените ученици в конкурса „Добрите дела“ ще се проведе  днес в 17.30 часа в ДЦ „Камбанка“, гр. Берковица.

Конкурсът е организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица.

62-ма ученици и 4 цели паралелки ще получат заслужени отличия за извършени добри дела през 2018 година.

Наградени ще бъдат деца от следните училища:ПГ „Д-р Иван Панов“, Лесотехническа професионална гимназия, 2. ОУ „Христо Смирненски“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово и ОУ „Георги С. Раковски“, с. Бързия.

Комисията, организатор на събитието, и тази година ще изненада всички участници с нови, неочаквани награди, защото вярва, че по този начин прави малка инвестиция за бъдещи големи успехи.