Между 50 и 70 % е спадът на продажбите на книги в периода март – май 2020 година, в условия на пандемията от COVID-19, в сравнение  със същия период през 2019 година.

Това показва проучване на Асоциация „Българска книга”, проведено в края на месец май.

Целта на анкетата между книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната – членове на асоциацията е била да се установят щетите върху книгоиздателския бранш в условията на епидемията на Covid-19, обясняват от организацията.

В проучването са участвали с 83 респондента, от които 80,5% издатели, 15,9% издатели и книготърговци и 3,7% книгоразпространители.

От анкетираните близо 30% отчитат ръст в онлайн продажбите за същия период.

За издателите и книготърговците, които отчитат този ръст обаче  той не е достатъчен, за да компенсира общия спад, коментират от Асоциацията.

Над 40%  от респондентите в анкетата,  посочват като  ключова причина за спада в продажбите  – затварянето на книжарниците и печатниците, които преустановиха дейност за над 30 дни.

60% от участниците в анкетата посочват, че са имали просрочени плащания със съответните контрагенти.

Резултат от COVID кризата, според проучването, е отлагането на планираните нови заглавия и допечатки сред над 60% от издателите. Те се равняват на между 20% и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. Това се отразява както върху приходите, така и върху устойчивостта на сектора в дългосрочен план.

Над 50% от анкетираните пък посочват, че се е наложило да освободят служители, назначени в техните фирми заради коронавируса.

Но освен това спецификата на книгоиздаването предполага и работа с професионалисти от свободните професии – преводачи, редактори, коректори, дизайнери, илюстратори, художници, рецензенти. Спирането на книгоиздателските процеси се отразява пряко и на тяхната заетост, обясняват от Асоциация „Българска книга”.

Резултатите от анкета, проведена от Асоциация „Българска книга” са  изпратени в писмо до Министъра на културата г-н Боил Банов,

заедно с предложение за изготвяне на пакет от мерки за подпомагане на книжния бранш в страната.

Предложените мерки включват:

настояването намаляването на ДДС на книгите да се превърне в постоянна мярка, а също така с намалена ставка да се облага и доставката на услуги по отпечатването на книги;

въвеждането на механизми за институционално финансиране на библиотечните фондове, което би могло да бъде постигнато чрез приемането на Стандарта за библиотеките;

разработването на механизъм за специална финансова подкрепа на книжарниците в малките населени места.

В изпратеното писмо Асоциация „Българска книга” подчертава,

че подкрепя предложенията на Европейската федерация на книгоиздателите и на Федерацията на европейските и международните книготърговци, които бяха изпратени до европейските министри на културата и еврокомисар Мария Габриел, а именно – въвеждане на книжни ваучери, с които читателите да могат да закупуват книги в книжарниците, и програми за финансиране обогатяването на книжните фондове на обществените институции.