На 28-ми  юли през 1914г. започва Първата световна война. Поводът за началото й е атентатът в Сараево, месец преди това, при който бива убит австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд.
Австро-Унгария обявява война на Сърбия.
Първата световна война (1914-1918) се води между двете основни военнополитически групировки – Централните сили (Германия, Австо-Унгария, Османската империя и Турция) и Антантата (Съглъшението – Франция, Германия, Сърбия и др.)
От лятото на 1914 г. до лятото на 1915 г. войната е с променлив успех и за двете групировки, като превес продължават да имат държавите от Централните сили.
През 1916 г. настъпва равновесие на силите. С намесата на САЩ във войната (6 април 1917 г.) на страната на Антантата настъпва обрат в хода на военните действия и през есента на 1918 г. държавите от Централните сили капитулират.

Последици от войната

Икономическите загуби възлизат на 360 млд. долара. Около 10 милиона души са убити, други 20 милиона са ранени. В резултат на загубата Вторият Германски Райх изчезва. Има и много териториални загуби: източните части на Германия стават притежание на Полша.

В края на войната европейските страни от Антантата (с изключение на Русия) дължат на Съединените американски щати около 10 млрд. щатски долара, от които четири млрд. са дълг на Великобритания. Същевременно Русия дължи 7 млрд. щатски долара на Великобритания. Част от тях впоследствие биват намалени.

Териториалните и стопански последици за България от войната са катастрофални. По силата на подписания на 27 ноември 1919 г. Ньойски договор тя загубва Вардарска Македония заедно със Струмишката област, които преминават в пределите на Сърбо-хърватско-словенското кралство. Румъния получава цяла Добруджа. В състава на Турция остава Източна Тракия. Договорът отнема суверенното право на България да поддържа свои въоръжени сили, наложени са й колосални репарации в размер на 2,25 млрд. златни франка.

Освен убитите и изчезнали по бойните полета над 100 хил. войници и офицери, десетки хиляди са ранени и пленени. България преживява втора национална катастрофа, която слага и трагичен край на националния идеал.В Париж е подписан Ньойският мирен договор между Антантата и България.

 

Кратка хронология на участието на България в Първата световна война:

15/28 юли 1914 г. – В Сараево (Босна) е убит австро-унгарският престолонаследник Франц Фердинанд от сръбски националисти от организацията „Черна ръка“.

15/28 юли 1914 г. – Австро-Унгария обявява война на Сърбия и на 29 юли нахлува в нейната територия.

24 авг./6 септ. 1915 г. – В София са сключени Българо-германски договор и Тайна българо-германска спогодба.

24 авг./6 септ. 1915 г. – В германската щаб-квартира в Плес е сключена Военна конвенция между Германия, Австро-Унгария и България.

24 авг./6 септ. 1915 г. – В София е сключена Българо-турска конвенция за корекция на границата в Източна Тракия.

10/23 септ. 1915 г. – България обявява обща мобилизация.

22 септ./5 окт. 1915 г. – Великобритания, Франция, Русия и Италия скъсват дипломатическите си отношения с България.

1/14 окт. 1915 г. – България обявява война на Сърбия.

3/16 окт. 1915 г. – Великобритания, Франция, Русия и Италия обявяват война на България.

14/27 окт. 1915 г. – Варна е подложена на бомбардировка от ескадра на руския имперски флот.

17 авг. 1916 г. – Румъния подписва договор за присъединяване към Антантата и извършва мобилизация.

27 авг. 1916 г. – Румъния обявява война на Австро-Унгария.

1 септ. 1916 г. – България обявява война на Румъния.

2 септ. 1916 г. – Трета българска армия под командването на ген. Стефан Тошев започва настъпление в Добруджа.

7 септ. 1916 г. – Превзета е Тутраканската крепост.

29 юни 1917 г. – Гърция влиза във войната на страната на Антантата.

9 дек. 1917 г. – Сключено е Фокшанското примирие  между Централните сили и Румъния.

3 март 1918 г. – Сключен е Брест-Литовският мирен договор между Централните сили и Съветска Русия.

5/18 март 1918 г. – Подписан е предварителният Буфтейски мирен договор, с който Румъния се отказва от цяла Добруджа в полза на Централните сили и приема принципно бъдеща поправка на границата с Австро-Унгария в Карпатите.

7 май 1918 г. – Сключен е Букурещкият мирен договор между Централните сили  и Румъния.

15 септ. 1918 г. – Настъпление на съглашенските сили на Солунския фронт срещу българските войски в района на Добро поле.

18 септ. 1918 г. – Пробив на съглашенските сили при Добро поле и начало на отстъплението на българските части.

24 септ. 1918 г. – Избухва Владайското (Войнишкото) въстание.

25 септ. 1918 г. – Подписан е Берлинският протокол между България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, с който цяла Северна Добруджа се предава на България.

29 септ. 1918 г. – Сключено е Солунското примирие и България излиза от войната.

3 окт. 1918 г. – Цар Фердинанд абдикира в полза на първородния си син княз Борис Търновски.

8 ян. 1919 г. – Открива се Парижката мирна конференция във Версай, Париж.

27 ноем. 1919 г. – В Париж е подписан Ньойският мирен договор между Антантата и България