Карма е философията за това, което става наоколо. И кармата се създава с всеки избор, който правим. С всяко наше действие. В индуизма и будизма кармата се определя като действие, работа или дело. Става дума за причинно-следствения принцип – намеренията и действията на даден индивид влияят върху бъдещето на този индивид.
Представяме  ви статията на Розана Линдзи, блогър и автор на три книги. Розана стига до самоизцелението от автоимунно заболяване на щитовидната жлеза и осъзнава, че всеки може да е лечител. Най-вече на самия себе си. Тя е сертифицирана от Американския съвет по натуропатична медицина.
Идеята, че миналите животи диктуват настоящата реалност, е система от вярвания, която ни обвързва с минали животи в отрицателна обратна връзка, за да изплатим миналите грехове. Ние трябва да се отнасяме критично към всяка система от вярвания. Тази система от убеждения ни кара да се притесняваме за бъдещите последици от настоящите ни действия. Това е диктат, който отразява идеологията на църквата, която ни казва да се покаем за греховете си. Това е мислене, което ни извежда от нашата истина като същества с божествен и творчески произход.

Да знаем кои сме всъщност е мощно знание.

Ние създаваме чрез собствената си енергия, само чрез присъствие. Всичко е енергия и енергийните потоци са многоструйни: цветни вълни, звукови вълни, мисловни вълни, атомни вълни и любов. Любовта е енергия. Ние произхождаме от любовта, която идва от Създателя.

Всичко е вибрация

Точно както атомът е предимно празно пространство – енергийна вибрация – така сме и ние. Учили сме физика, знаем, че енергията не може да бъде създадена или унищожена, а може само да промени формата си. Физика на кармата в училище не се преподава, но вече сме научили и това: признаваме, че сме вечни енергийни същества тук, за да бъдем от полза за другите.

Незабавна карма

В този живот всеки от нас прави избор, определящ нашата лична реалност. Заедно с другите ние сътворяваме нашата колективна реалност. Индивидуалната реалност се свързва с по-голямата реалност, тъй като всички ние сме свързани чрез съзнанието и със Създателя.

Нека да върнем назад…

Трябва да върнем думата карма назад и да създадем нов разказ, за да създадем нов резултат. Карма се създава във всеки избор, който правим. И ние сме сумата от нашите избори. Това, което решим да правим сега, ще ни доведе до нова реалност, която е от полза за всички.

Каква е тази идея?

Тази идея за „незабавна карма“ е инструментариумът на живота, който ни показва, че всеки от нас променя своя житейски опит непрекъснато, като е напълно наясно с избора си и последиците от него. Можете да изберете да видите, почувствате и да действате върху живота в отрицателен или положителен аспект. И вие ще създадете повече от същото.

Няма добър или лош опит.

Има само опит. Каквото посееш, това ще пожънеш. И тези преживявания продължават, докато житейските уроци тук, на нашата Земя, са подходящи, докато душата не ги научи и не е готова да продължи напред.

Пропаганда и съгласие

Силата да изживеем живота, който избираме, не е извън нас, въпреки че дълго ни се втълпяваше, че е така. Това става чрез системите на образованието, политиката, медицината, религията и медиите, като пропаганда, от властите, които се опитват да ни кажат кои сме и след това продължават да ни спасяват от самите нас без да го желаем.

Какво правим?

Всички позволяваме на правителството да контролира живота низащото чрез мълчанието си сме съгласни със случващото се около нас. Ние се съгласяваме чрез собственото си невежество, като не разбираме как действат законите на човека и какво означават. Ние не сме наясно как думите се използват срещу нас и че думите „гражданин“ и „човек“ са законни термини, които превръщат хората чрез техните имена в изкуствени лица или нечовешки образувания.