Международният събор на прохода „Кадъ Боаз” ще се проведе в периода от 21 до 23 юли
В град Княжевац, Република Сърбия, се проведе първата работна среща относно подготовката за Международния събор на прохода „Кадъ Боаз”. По традиция съборът се отбелязва в предпоследната събота и неделя на месец юли. Тази година той ще се състои в периода от 21 до 23 юли.
Организаторите на най-големия международен събор на Балканите – община Белоградчик от Република България и община Княжевац от Република Сърбия, започнаха обсъждането на организацията и условията за провеждането на събора. В детайли бяха разгледани дейностите и ангажиментите за привеждане на терена и пътната инфраструктура в необходимия вид, определени са официалните гости, които ще бъдат поканени, участниците в културната програма и съпътстващите събития.