През последната учебна седмица, преди настъпването на най-очаквания от учениците период – коледната ваканция, 600 ученици от гр. Враца получиха своите брандирани подаръци от катедра „Финанси и кредит“ и фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.

Този жест бе осъществен със съдействието на възпитаника на специалност „Финанси“ и председател на алумни клуб „Финанси 2013“ Мартин Харизанов.

Благодарение на инициативния врачанин  бяха раздадени над 600 бр. рекламни пакети на катедра „Финанси и кредит“

и предоставени мултифункционални стенни часовници за учителските стаи във всяко средно училище на територията на гр. Враца. Всеки един от предоставените подаръчни пакети за възпитаниците на гр. Враца съдържа  брандирани, с логото на катедрата, джобно календарче за 2019 г., магнит за хладилник и мултифункционална (Ipen) химикалка с надпис.

За учителския колектив и тяхната стая на всяко едно училище беше предоставен уникалният по рода си стенен часовник с изобразено лого на катедрата, измерващ температурата в стаята и атмосферното налягане, както и стенни календари за новата 2019 г.

Ежегодно средношколците от Северозападна България и конкретно от град Враца показват своя интерес към икономиката и финансите.

Участват активно в инициативите и състезанията, организирани от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов и катедра „Финанси и кредит“, показвайки отлична теоретична подготовка, желание и амбиции за развитие.

Доверието в родното висше образование в лицето на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ врачани доказват със засилен интерес към успешните, развиващите се и реализируеми специалности, като „Финанси“.

Множество представители на този регион са сред успешно завършилите и отлично реализирали се достойни възпитаници на свищовската финансова школа.

След проведени редица срещи с директорите на средните училища в гр. Враца

възпитаникът на катедра „Финанси и кредит“ – Мартин Харизанов успешно изпълни първата инициатива на новосъздадения през април 2018 г. алумни клуб „Финанси 2013“ , а именно – включване в кандидат-студентската кампания.

Мартин Харизанов е част от най-големия випуск финансисти-бакалаври, осъществил своята среща 5 години след дипломирането си. Срещата бе по инициатива на ръководителя на катедра „Финанси и кредит“ – проф. д-р Андрей Захариев и организирана благодарение на алумни координатора на катедрата гл. ас. д-р Петко Ангелов.

Председателят на алумни клуб „Финанси 2013“ Мартин Харизанов е завършил магистърска програма „Финансов мениджмънт“ и в момента специализира в ново направление на професионално финансово профилиране чрез изучаване на магистърска програма „Финансово управление в публичния сектор“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в гр. Свищов.

Благодарение на лични качества и отлична подготовка от свищовската финансова школа той успешно гради кариера, базирана на предприемачески и управленски умения, в развитието на собствен бизнес в региона на Враца като паралелно участва активно в подпомагане на дейността на катедра „Финанси и кредит“ и академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов“.