Как е започнал животът на Земята? Това е въпрос, който интригува учените от край време. Сега ново изследване твърди, че първите мълнии – вероятно в продължение на милиард години – са изиграли ключова роля в разпалването на искрата на живота.

В основата на тази идея стои начинът, по който мълниите създават специални стъклоподобни структури, наречени фулгурити, в мига, в който ударят земята. Те съдържат фосфор – една от ключовата съставка за възникването на живот. Тя често се крие във вътрешността на неразтворимите камъни.

Не е изключено Земята да е преживявала множество на брой мълнии в зората на своя живот (в рамките на достатъчно дълъг период от време) и това да е довело до освобождаването на количествата фосфор, необходими за зараждането на живот. Всъщност учените смятат, че същият процес вероятно се наблюдава и на други планети.

„Този научен труд ни помага да разберем как животът на Земята вероятно се е образувал и как би могъл да се формира в момента и на други, подобни на Земята, планети“, казва планетарният учен Бенджамин Хес от Йейлския университет.

Тъй като реактивният фосфор се среща и в разтворимия минерал шрайберзит, смята се, че метеоритите, в които той преобладава, вероятно са донесли фосфора на нашата планета в годно за използване състояние. Епохата, в която учените смятат, че той се е появил за първи път обаче, не се характеризира със особено интензивно бомбардиране от метеорити.

С помощта на най-разнообразни образни спектроскопски техники изследователите установяват, че шрайберзитът може да бъде открит и във фулгуритите, когато мълния удари конкретен тип почва, богата на глина.

Учените изчисляват чрез компютърни модели, че на ранната Земя са проблясвали от 1 до 5 млрд.  светкавици на година (днес този брой е едва 560 млн.), като до 1 млрд. са удряли повърхността ежегодно.

Ако разширим този период до около 1 млрд. години, това означава, че говорим за близо 1 квинтилион удари на мълнии и съответно – значително количество използваем фосфор, който впоследствие би могъл да помогне за образуването на ДНК, РНК и другите биомолекули.

Всъщност преди около 3,5 млрд. години количеството фосфор от мълниите вероятно е започнало да надвишава това от метеоритните сблъсъци, казват учените. Горе-долу по това време се появяват и първите първични форми на живот.

Фосфорът е само една част от изключително прецизния коктейл от химикали, който според учените е бил забъркан на ранната Земя по такъв начин, че градивните елементи на живота да могат да бъдат създадени чрез последващите реакции.