Каква би била средната продължителност на живота днес без намесата на медицината? Австралийски учени дадоха отговор на този въпрос. Според тях, максималният „естествен“ срок на човешкия живот е 38 години, съобщава XinhuaNet.

Благодарение на научните постижения и бурното развитие на медицината в последните десетилетия обаче средната продължителност на живота е почти двойно по-голяма и продължава да нараства, допълват те.

Изследователите са направили своите изчисления въз основа на методика, която позволява да се определи продължителността на живота, кодирана в гените. Резултатът беше силно озадачаващ, признават специалистите, тъй като установената естествена средна продължителност на живота е далеч по-кратка от средностатистическата, която към момента е 72 години.

Източник: сп. “Мениджър”