Астрофизикът Етан Сигел обяснява пред сп. „Форбс“ как ще бъде заличено човечеството.

Животът на Земята е единствено възможен тъй като тя се намира в т.нар. зона на живот. Тази зона се намира на точното разстояние от Слънцето и затова температурата на земята не е нито прекалено висока нито прекалено ниска за развитието на живот. Но не само времето на човека, времето нза Слънцето също е преброено.

Днес Слънцето е стигнало до половината на своя жизнен цикъл. То е възникнало преди 4,6 милиарда години и ще продължи да гори като нормална звезда в продължение на 6 милиарда години. Това изглежда в далечно бъдеще, но скоро ще се превърне в сериозен проблем. Слънцето ще бъде 10 процента по-ярко отколкото е днес едва след 1,1 милиарда години.

Земята тогава ще бъде толкова топла, че континентите ще представляват пустини. До тогава човечеството трябва да си е намерило нов дом във Вселената, тъй като едва 2,4 милиарда години по-късно, или след общо 3,5 милиарда години Слънцето ще бъде толкова ярко, че океаните на Земята ще се изпарят.

Земята ще се превърне в голям разтопен камък

След 6,3 милиарда години, когато хора на земята няма да има, водородът в центъра на Слънцето ще бъде изразходен. Това ще означава, че ядреният синтез в Слънцето няма да бъде възможен, налягането ще спадне и обвивката на Слънцето ще се свие навътре поради гравитацията. В резултат водородът в обвивката ще се загрее допълнително и ще възпламени друга ядрена експлозия. Енергията, която ще се освободи във външните слоеве ще гарантира разширяването на Слънцето.

През следващите 1,3 милиарда години Слънцето ще се разшири между 100 и 150 пъти в сравнение със сегашния си размер и ще се превърне в червен гигант. Към този момент енергията, която Слънцето отдава ще бъде достатъчно висока и повърхността на Земята ще прилича по-скоро на планети като Меркурий или Венера.

Земята ще бъде погълната или изхвърлена надалеч

Дори и Земята да продължи да обикаля около Слънцето без да има живот на нея тя все още няма да е преживяла някои от възможните опасности на Вселената. Сега, както и в бъдеще, е възможно голям обект да се сблъска със Земята като или я разруши или я погълне в зависимост от това колко голям и бърз е сблъскът. Но дори и да няма сблъсък, Земята може да бъде изхвърлена от орбита от достатъчно голям обект.

Ако обектът прелети достатъчно близко до Земята, гравитацията й ще се конкурира с тази на Слънцето и ще изпрати Земята на пътешествие през космоса. Но, тъй като в този случай тя също ще напусне зоната на живот пътешествието може да се окаже кратко за човечеството.

Дори и това да не се случи и Земята да продължи да обикаля около Слънцето, в крайна сметка тя ще бъде погълната от него.

Източник: National Geographic