Мини багерите са най-лесните за управление земекопни машини. Но пред всеки ентусиаст се изправят два основни въпроса. Първо, за да управлявате мини багер легално в България, трябва да разполагате с правоспособност за управление на пътностроителни машини – както е за комбинираните и колесните багери. А това означава, че трябва да сте преминали необходимия курс в някой от лицензираните центрове за професионално обучение и да сте издържали съответните изпити.

Второ, за да копаете бързо, безопасно и ефективно – с минимум разход на гориво, е необходим и известен опит зад джойстиците. Но тъй като не бихме искали да угасим вашето силно желание да се научите да работите с такава машинка, ви предлагаме няколко основни насоки, с които ще илюстрираме базовите моменти при работа с верижни мини багери.

Какво представлява мини багерът

Това е малка хидравлична машина с тегло от 1 до 6 т. Ходовата част разчита на гумени или метални вериги, които се задвижват от хидромотори. Някои модели разполагат с възможност за увеличаване на ширината на ходовата част по хидравличен път с цел по-голяма стабилност при копаене – както е при Case CX26C. Към долното шаси обикновено има гребло, което се повдига и спуска чрез хидравличен цилиндър.

Надстройката се състои от компактна кабина с противотежест и работни органи. Самите работни органи са пред кабината и стандартно включват стрела, рамо (наричано също носач или ръкояд) и кофа. Те се задвижват чрез съответните хидравлични цилиндри към тях.

Мерки за безопасност

Преди започване на работа е изключително важно да се запознаете с мерките за безопасност. Ще ги намерите в ръководството за експлоатация на машината, описани от самия производител. А и във всяка фирма в строителството има лице, оторизирано да извършва инструктаж на персонала за мерките за безопасност. Едно от най-важните правила е качването и слизането от багера да става само с лице към кабината и задължително с три точки на контакт – например двете ръце се държат за страничните перила на входа, а единият крак е стъпил на прага.

Ето още няколко важни насоки при качване:

  • Лявата конзола с джойстика трябва да бъде в изправено положение – така се блокират работните функции с цел безопасност;
  • Седнете и регулирайте седалката, за да ви е удобна;
  • Погледнете външните огледала и при необходимост ги регулирайте;
  • Предпазният колан се поставя задължително;
  • Свалете лявата конзола, за да активирате работните функции.

Придвижване и основни работни движения

Запалването на двигателя става с ключ, но при някои модели е възможно да има система срещу кражби, изискваща въвеждането на PIN-код на оператора – както е при серия С на мини багерите CASE CE Регулирането на оборотите на двигателя става или чрез лостче, или чрез въртящ се потенциометър. Вдигането и спускането на греблото става чрез отделен лост.

В средата на кабината до предния прозорец има два издължени лоста за придвижване напред и назад, дублирани от педали в основата им. Левият отговаря за лявата верига, а десният – за дясната. Натискаме и двата едновременно напред, за да се придвижим напред, и обратно – за назад. Ако натиснете или дръпнете само единият лост, багерът ще завие в съответната посока.

От всяка страна на седалката има по един джойстик. Стандартната схема за командите им е следната:

  • Натискане на десния джойстик напред спуска стрелата надолу, а назад – издига стрелата;
  • Натискането му наляво завърта кофата за загребване, а надясно – отваря за изсипване;
  • Натискане на левия джойстик напред изнася рамото напред, а назад – прибира рамото към кабината;
  • Натискането му надясно завърта цялата надстройка надясно, а наляво – завърта я съответно наляво.

Обикновено има бутони върху джойстиците. На десния е разположен този за клаксона и още един – например за работа с хидравличен чук. На левия може да има два бутона – например за хидравличен свредел. В двата края на пода отпред има още два педала. Десният можете да използвате за работа с хидравличен инвентар. Левият отговаря за завъртането на стрелата наляво и надясно при неподвижна кабина.

Копаене с мини багер

След стартирането на двигателя и активиране на хидравличните функции трябва да стабилизирате машината възможно най-добре. За целта застанете фронтално точно пред канала, който ще копаете и спуснете греблото отпред така, че да опре плътно в земята. Вдигнете леко нагоре стрелата и изнесете рамото напред. Отворете кофата в средно положение – зъбите й трябва да са на едно ниво с вътрешната повърхност на рамото.

Спуснете стрелата надолу, за да опрат зъбите на кофата в земята. Копаенето и загребването на пръстта или друг материал става само чрез прибиране на рамото в посока към кабината и едва в края на хода кофата се затваря. След това стрелата се издига. Завъртате надстройката към мястото на разтоварване, изнасяте рамото напред и отваряте кофата за изсипване на материала. Това е целият цикъл, който после той се повтаря.

Това са само основните положения при работа с мини багер. Ако наистина желаете да се усъвършенствате, ви препоръчваме да се запишете на курс за оператори на пътностроителна техника.