„Пътища към новото време – градската и селската култура в модерна следосвобожденска България”

e тема на шестнадесетата регионална краеведска конференция, организирана от Регионална библиотека „Христо Ботев” и Регионално управление на образованието – Враца.

Форумът ще се проведе на 20-ти ноември от 10:00 ч. в Обща читалня на библиотеката.

По традиция в конференцията ще се включат изследователи от трите области в Северозападна България – Враца, Монтана и Видин. За първи път ще участват и представители на община Ботевград – Исторически музей – Правец.

Форумът събира на едно място историци, етнографи, краеведи, научни работници, преподаватели и ученици.

 

Шестнадесета регионална краеведска конференция

 „Пътища към новото време – градската и селската култура

в модерна следосвобожденска България

20 ноември 2019 година

9.30-10.00      Регистрация на участниците

10.00-10.10    Откриване на конференцията

 

Първа сесия – ръководител Калина Тодорова

10.10-10.20    „Стара Враца”- спомените на една кемерчанка Калина Тодорова Регионална библиотека „Христо Ботев” –  Враца

10.20-10.30    „150 години читалище „Развитие”- Враца:  Найчо Анков – апостолът на читалищната дейност” – Цветана Евгениева – Враца

10.30-10.40    „Зараждане и утвърждаване на читалищното дело в град Враца” – Клуб „Краезнание”, р-л Горица Маджарска – СУ „К. Тричков” – Враца

 10.40-10.50    „Пътища към новото време” – Джанан Мюмюн, Цветан Гергов, Владимир Петров, р-тел Ива Иванова – СУ „К. Тричков” – Враца

 10.50-11.00    „Училището и неговата възпитателна роля в началото на ХХ в. – Светла Димитрова – ВТУ- Филиал Враца

 11.00-11.10    „Мода и модни течения във Враца в началото на XX век”Недка Димитрова – РИМ – Враца

11.10-11.20    „Документи, свързани с културно-просветното развитие на град Видин след Освобождението, съхранявани в отдел „Краезнание” на РБ „Михалаки Георгиев” – Наталия Николова и Галина Стоянова, Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” –  Видин

11.20-11.30      „Музеят – място за познание” Десислава Божидарова – РИМ – Видин

11.30-11.40    Към историята на съобщенията в Ломския край 1878-1885 г.”

Марин Замфиров – Държавен архив – Монтана

11.40-11.50    „Начало на модерното здравеопазване в Лом 1879-1900 г.”

Ангелина Емилова – Държавен архив – Монтана

 11.50-12.00    „Театралната дейност в Лом след Освобождението.1878 – 1918 г.” Александър Александров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – Велико Търново

12.00-12.10    „Следосвобожденско  Оряхово” Нели Кузманова и Боряна Маринова – НЧ „Надежда 1871”- Оряхово

12.00-12.10    „Дарителството в Оряхово” – Евгения Найденова – Исторически музей – Оряхово

12.10-12.20    „Оброците като храмове на открито” Галя Дикова-Иванова Исторически музей – Правец

 12.20-12.40   Кафе пауза

Втора сесия – ръководител Румяна Цветкова

 

12.40-12.50    „Първите паметни знаци и първите чествания, посветени на Хр. Ботев и Ботевата чета в Козлодуй”Румяна Нейкова – НЧ „Хр. Ботев” Враца

 12.50-13.00    „Изграждане на образователните институции в Козлодуй и интересни факти за учители, работили в тях” – Венелин Сабадош

 13.00-13.10    „Дарителството в Белослатинско” – Светлина Берова – Бяла Слатина

13.10-13.20    „Елена Йотова: „Изпълних своя дълг достойно” Виолета Кръстева – НЧ „Развитие – 1892” – Бяла Слатина

13.20-13.30    „Театърът – неизменна част от културния живот в Търнак”Борислава Недкова, Велислава Кръстева – клуб „Роден край“ – НЧ „Васил Левски 1899“ – Търнак, Бяла Слатина

13.30-13.40   „Разцвет на учебното дело в Бяла Слатина в края на ХIХ и началото на ХХ в.” – Василка Цачева – Бяла Слатина

 13.40-13.50   „Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна” – неугасващият светилник на Бяла Слатина”Маргарит Тасков, р-тел Емилия Георгиева, ПГО „Елисавета Багряна” Бяла  Слатина

13.50-14.00   „Читалище „Просвета” село Крушовица, общ. Мизия”Михаела Миленова и Виктор Рашев, р-тел Малина Тодорова – СУ „Христо Ботев” Враца

14.00-14.10    Железопътната линия Мездра-Видин и гара Враца” – Ивана Захариева

14.10-14.20    „Железничарскaтa библиотекa в Мездра” – Даниела Спирова, Дом на железничаря – Мездра

 14.20-14.30    „Един век читалище – из историята на Народно читалище „Просвета 1919” – с. Малорад – Галина Бешовишка – НЧ „Просвета 1919” – Малорад

14.30-14.40    „Старите къщи в Моравица” Янка Николова – НЧ „Светлина 1926” – Моравица, Мездра

14.40-14.50    Епистоларното наследство на видни лекари след Освобождението в гр. Враца (лингвистични особености)гл. ас. д-р Надежда Николова, ИБЕ – БАН –  София

15.00-15.30    Дискусия и закриване на конференцията