Изследване на екип от Масачузетския технологичен институт (MIT) е тествало пътна мрежа без светофари. Край на навеждането зад волана, за да видим дали е червено или на бибкането отзад, когато не забележим, че светлините са се сменили.

Каква е идеята?

Идеята е, че ако и когато почти всички автомобили на пътя са свързани, потокът ще бъде управляван от намиращите се наблизо сгради, които ще изпращат информация на всяка кола за свободното за придвижване пространство. Визуализацията, направена от екипа, изглежда като плавен, добре синхронизиран танц.

Новите технологии.

Кръстовищата без светофари разчитат на математически модели и сензори, които държат превозните средства на безопасно разстояние едно от друго. За да функционира такъв тип пътна мрежа, всички автомобили, разбира се, трябва да са свързани. Концепцията е добра, предвид факта, че все повече коли имат връзка с интернет. Технологията би могла да намали инцидентите, причинени от човешка грешка, да направи трафика по-ефективен и да доведе до спад на вредните емисии.

Напълно възможно е тази идея да се реализира по-скоро от очакваното. Доклад на консултантската компания Gartner предполага, че в следващите четири години по пътищата ще се движат 250 милиона свързани автомобили.