На 12 декември 2018 г. на официална визита в Общностния център за деца и семейства – Враца, реализиращ услуги за ранно детско развитие, бяха представители на офиса на УНИЦЕФ в България и Холи Хикс-Смол – международен консултант от САЩ.

Поводът за посещението е реализирането на съвместен План за изпълнение програмата на страната, свързан с гарантиране правата и благосъстоянието на децата за периода 2018 – 2020 г.

Съвместно с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на образованието предстои проучване на съществуващите здравни, социални и образователни услуги, които предоставят подкрепа на деца с/или в риск от затруднения в развитието или увреждания.