Днес се навършват 136 години от рождението на Георгиос Папаниколау/ 13 май 1883 – 19 февруари 1962 г./ – велик гръцки учен, медик, пионер в цитологията и ранната диагностика на раковите заболявания. В неговата памет е и днешното лого на Google.

Тестът на Папаниколау (ПАП тест, цитонамазка) днес се използва в цял свят за откриване на рак на шийката на матката при жените в ранните стадии на заболяването.

След дълги изследвания в областта на дегенеративното въздействие на алкохола върху свине, Папаниколау насочва вниманието си към проблемите на размножаването, свързани с функциите на половите органи, определянето на пола, функцията на жлезите с вътрешна секреция и половите хормони.

През 1923 г. Папаниколау прилага свой метод на изследване върху жени, започвайки от собствената си жена, като изучава физиологията на половите функции, а по-нататък – и диагнозата на рак на матката.

Папаниколау получава американско гражданство през 1928 г. и в същата година се появява съобщението за неговия метод. Това първо съобщение за използването на цитологичен метод при диагнозата на рак на матката през 1928 г. е посрещнато с голям скептицизъм, тъй като господстващото тогава мнение е било, че подобна диагноза е възможна само при хирургическа намеса.

Следващото си съобщение Папаниколау публикува чак през 1941 г. съвместно с професора по гинекология Хърбърт Трот. След 2 години последва илюстрирана монография (над 3 хил. страници), основана на неговите изследвания.

 Изследванията на Папаниколау засягат по-нататък цитологичните изменения при рак на шийката на матката.

Той публикува своите заключения през 1943 г. в специализирано издание под заглавие „Диагноза на рака на матката при помощта на намазки“ (Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear). Публикацията на тези работи предизвиква огромен интерес сред световното медицинско общество и незабавно започва опитно прилагане на метода в различни медицински центрове.

С тези свои работи Папаниколау става основател на ново научно направление в цитологията. Методът, получил в негова чест названието метод на Папаниколау (тест на Папаниколау, Пап-тест), открива широки хоризонти пред медицинските изследвания на половата физиология и ендокринология, и особено при диагностиката на рака./ източник: wikipedia