Агенцията очаква въпроси към чатбота на интернет страницата.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” отбеляза рождения си ден с изцяло обновена визия и функционалност на своя сайт, който стартира днес, 04.11.2020 г. Сайтът е съобразен с минималните правила за институционална идентичност, на които следва да отговарят официалните интернет страници и портали на българските администрации.

В момента се разработва и чатбот, който да улесни комуникацията на бъдещите и настоящи работещи и работодатели с Инспекцията по труда по всяко време на денонощието.

За да бъде чатботът максимално полезен за хората, ит Агенцията  очакват предложения за въпроси, които биха могли да му бъдат зададени, за да се погрижат експертите на Инспекцията по труда за отговорите.

Вашите предложения за въпроси към чатбота, може да отправите на електронна поща daniela.dineva@gli.government.bg.

Новият сайт на Инспекцията по труда е разработен по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“. Проектът се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет.