В България има две Семинарии – Софийска и Пловдивска, три Богословски факултета в София, Търново  и Шумен, два в Пловдив.

По решение на поместните православни църкви денят на Св. Три светители се чества

от 30-те години на ХХ век като патронен празник на духовните училища, институти и богословски факултети, а самите велики архиереи – като небесни закрилници и духовни покровители на всички православни духовни школи.

Съборът на тримата велики вселенски учители Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст  се празнува на 30 януари  от 1076 г.

Поради почитта към тримата колоси на Православната вяра и богословие с течение на времето обожението към тях се превърнало в култ и неразумно  противопоставяне между привържениците им кой е по-велик и достоен.

“Наложила се благодатната намеса на самите трима светители, които целия си живот посветили на църковното единомислие и общохристиянския мир.

Те се явили във видение на Св. Йоан Евхаитски († ок. 1095 г.), който станал митрополит на Евхаита през времето на византийския император Алекси I Комнин (1048–1118 г.).

И от вечността великите светители проявили любвеобилна грижа за Църквата, която била застрашена от смущения поради неразумната любов към тяхната памет.

Те поръчали на евхаитския светител Йоан да каже в Цариградската патриаршия тя да обяви един календарен ден за общото им чествуване, с което да се утвърди истината за тяхното еднакво достойнство пред Бога.

Като въздава равночестна прослава на Св. три светители Василий Велики (+379 г.), Григорий Богослов (+390 г.) и Йоан Златоуст (+407 г.), светата Църква свидетелствува, че те са равни пред нейния съд по дарования, заслуги и светост.”

“ Жития на светиите” – С.1991г.