На тази дата е професионален празник за всички ветеринарни специалисти.

На 14 декември 1897г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България.

Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879г. от Първото обикновено народно събрание.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901г., а през 1923г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924г. ветеринарните служби стават държавни.