27-ми април е датата, на която от 2006-та година, след решение на Професионалното обединение на дизайнерите в САЩ се отбелязва Световният ден на дизайна.

Дизайн се нарича естетическото и ергономично комплексно свойство на дадено изображение и/или изделие на приложното изкуство и/или промишлеността. В разширен смисъл засяга и конструкцията на дадено изделие.

Не бива да се бърка с пълното значение на оригиналната дума design на английски език в смисъл на (основно) проект (архитектурен, строителен или друг), план, скица, чертеж и (разширено) модел, конструкция, композиция.

Сред видовете дизайн са: промишлен дизайн, интериорен дизайн, моден дизайн, мултимедиен дизайн, графичен дизайн, уеб дизайн,