За първи път 8 май е отбелязан като Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец през 1953 година. Тогава се навършват 125 години от рождението на Анри Дюнан – идеолога и създателя на

Международното червенокръстко движение.  Над 150 години неговите идеи печелят все повече привърженици.

Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец вече наброяват 189. Няма друга кауза, която по такъв безспорен и категоричен начин да обединява хора с различни професии и образование, с различна расова, национална, политическа и религиозна принадлежност.

250 милиона са червенокръстците в целия свят – една огромна армия в служба на хуманността, милосърдието и солидарността.

8 май е повод за много национални червенокръстки дружества да представят своите дейности и да наблегнат върху своята интернационална принадлежност, като членове на голямото семейство – международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) приеха девизът за отбелязване на празника през 2014 г. да бъде посветен на личностния принос.

Българският Червен кръст се присъедини към идеята тази година 8 май да бъде отбелязан под девиза “Моята червенокръстка история”.

Девизът дава идеята да се даде възможност за открояване заслугите и приноса на отделните личности в националната организация (служители, доброволци, дарители, партньори, бенефициенти) в различни направления на дейността на БЧК, като се стимулират да споделят своите лични истории за Червения кръст.