Днес е Международният ден за човешка солидарност. За пръв път е честван през 2006 г. по инициатива на ООН.

Целта му е да припомни на всички народи за значението на солидарността и нейната ключова роля в живота на хората. Обществеността трябва да изостри вниманието си и да се замисли върху следните въпроси: „Какво е това солидарност?“ и „Как може да избегнем мизерията като социално състояние?“.

Чрез солидарността може да се отговори на днешните предизвикателства като глада, епидемиите, неравноправното разпределение на ресурсите и тероризма.