Международният ден за предотвратяване на експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти се отбелязва на 6 ноември от 2001 г.

Това става с решение на ООН с мотива, че въоръжените конфликти нанасят поражения на околната среда и оказват влияние върху състоянието на екосистемите и природните ресурси години след тяхното прекратяване.

Обявен е с резолюция 56/4 на Общото събрание на ООН от 5 ноември 2001 г.

Програмата на ООН по околната среда е установила, че през последните 60 години най-малко 40% от всички вътрешни конфликти са били свързани с експлоатация на природните ресурси.