Международният ден на учителя се отбелязва на 5 октомври в над 100 страни от света.

Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”.

Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.

Да си учител е професия като всяка друга – има призвани, с талант да бъдат учители, това са педагози в истинския смисъл да думата – тези, които водят децата (“педагог” от гръцки език “(който)води детето”).

Има и такива, които поради липса на по-добро, по инерция и заради елементарната заплата става учители.

Тези от втория тип са повечето, както отново е във всяка професия.