Молим се на мъчениците – младенци против убийства над деца.

На 28 декември християните отдават почит на  14 хиляди  младенци, убити след  Рождество Христово по заповед на юдейския цар Ирод Антипа. Това е  най- големият геноцид над деца в световната история.

След вестта, че бъдещият цар на света вече е роден, владетелят в своята свирепост, породена от страх за трона, издал  заповед да бъдат  убити всички деца от мъжки пол до двегодишна възраст.

Тогава се сбъднало реченото от пророк Йеремия:

“Глас бе чут в Рама, плач и ридание и писък голям. Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма” (Мат. 2:17-18).

“Така жестокият Ирод принесъл в жертва на своето необуздано властолюбие хиляди младенци, като не знаел, че Иисус Христос се родил да устрои царство не на земно владичество, а на вечното спасение;

че всички хитрини човешки са безсилни и напразни за всемогъщия Божий промисъл, който властно и безпрепятствено устройва спасението на света;

че животът на самия Ирод, който самонадеяно се грижел за себе си, ще продължи не повече от една година и че съдбата му зависи от Бога!

Божия съд – по думите на църковните писатели – постигнал Ирода чрез страшни болести, които прекратили живота му за незаконното избиване на невинните.

Младенците мъченици влезли в Царството небесно

не през вратата на св. Кръщение, но чрез мъченическата смърт за Иисуса Христа, която Сам Той нарекъл “кръщение” (Марк. 10:10). И с това кръщение, в случай на нужда, се заменя самото тайнство кръщение чрез вода.” ( “ Жития на светиите”, С.1991 г. Левкийски епископ Партений). Самият Младенец и семейството Му се спасили чрез бягство в Египет, внушено чрез съновидение от Ангел Господен. Християните се молят на този ден светлите души на невинните младенци да закрилят живота на всички деца от жестокости и убийства  и да се радват на щастливо детство.