Денят на червената ръка се празнува от 2002 г. и е посветен в помощ на децата от държавите с военни конфликти.

Според конвенцията на ООН за защита на детските права, от 12 февруари 2002 година военната злоупотреба с деца е забранена. Набирането на деца-войници е престъпление срещу човечеството и тези, които го практикуват, трябва да бъдат държани отговорни.

Деца и юноши създадоха кампанията Червена ръка и призовават целия свят да се присъедини към тях. Те призовават колкото може повече хора да напишат на лист хартия своето послание към политиците от ООН и да отпечатат с червена боя ръката си върху листа в знак на протест. Общата цел на глобалната кампания е: Впечатлителният брой от червени ръце и изисквания да накара отговорните лица в организациите да започнат да действат!