Днес е Световният ден на водата. Инициативата за неговото празнуване се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро.

Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества от хората на нашата планета. Денят се отбелязва официално от 1993 г. и ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Човешкото съществуване пряко зависи от качеството на водата, която пък е основата на земния живот.

Тревожен факт е, че само от болести, разпространявани чрез водата, умират над 1.5 милиона деца по света. Човешката дейност през последните 50 години именно е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Изчислено е, че все още 1,1 милиард души по света нямат достъп до подобрено водоснабдяване и повече от 2,6 милиарда нямат достъп до канализация.

Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.

Тази отговорност не може да бъде оставена единствено на държавните власти. Всички сектори, публични и частни, трябва да предприемат подходящи и адекватни действия за предотвратяване на замърсяването.

Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност от всички заинтересовани страни – от хората и местните общности до международните организации и гражданското общество, за опазване качеството на водата и живота на Земята.