От началото на месец май 2020 г. в района на Природен парк „Врачански Балкан“ вече се наблюдават черни лешояди (картали).

Първо се е появил черният лешояд „Рига“, който е освободен през септември 2018 г. в района на гр. Котел.

Тук предприема големи скитания в различни части на страната и така стига до района на природен парк „Врачански Балкан“.

После долетял и черният лешояд „Кутелка“, който е освободен през март 2019 г. в ПП „Сините камъни“ над гр. Сливен.

На по-късен етап двете птици започнали да се движат заедно и след като направили „разходка“ до съседна Румъния в района на гр. Турну Северин се върналиа да нощуват край гр. Враца.

Двата лешояда – „Рига“ и „Кутелка“ намерили площадката за подхранване за лешояди над с. Долно Озирово и на няколко пъти се хранили на нея.

Това е първото хранене на тази площадка на черни лешояди освободени по проекта “Нов живот за лешоядите” LIFE14 NAT/BG/000649.

Ден по-късно, се наблюдава и трети – немеркиран млад черен лешояд,

който най-вероятно е от единствената за момента действаща гнездова колония на този вид на Балканския полуостров в Национален парк „Дадя“ в северна Гърция.

Тази интересна и важна  информация за движението  на птиците в България и на Балканите е получена, благодарение поставените импредаватели по проект “Нов живот за лешоядите” LIFE14 NAT/BG/000649.

Черният лешояд е изчезнал преди повече от 70 години от територията на природен парк „Врачански Балкан“ – присъствието му в района дава надежда на експертите, че неговото завръщане е реално постижимо.
снимка: Георги Стоянов