Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин спечелиха финансиране по проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“. Разработката е в партньорство между двете културни институции по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на програма „Културно предприемачество, наследство, сътрудничество“.

Двете библиотеки от Северозапада са сред първите 10 одобрени проектни предложения.

В рамките на проекта ще бъде създадена мобилна библиотека, чрез закупуване на „Библиобус“. Ще бъдат организирани демонстрационни литературни сцени, както и разработени пилотни литературни маршрути. Дигитална платформа ще представя автори от Северозапада и Норвегия на три езика – български, английски и норвежки.

Във Видин ще бъде организиран Фестивал на книгата, на който ще бъдат представени съвременни автори от целевите региони пред широката аудитория и др. Проектът ще бъде съпътстван от информационни кампании.