Младжи и НПО дискутираха актуални проблеми и предложиха решения в инициативата „ Младежки будилник“.
Тя е поредната в изпълнение на дейностите по проект “Вход за граждани”, който цели да подобри качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската култура и обществената активност на местно ниво на територията на община Враца.
“Младежки Будилник” се проведе в парк „ Зелето“ зад паметника на Христо Ботев в град Враца.
В нея взеха участие младежи от града, представители на неправителстветите организации и граждани ще се включат в събитието „ Младежки будилник“ .
По време на „Младежки будилник “ бяха представени и  демонстрирани част от дейностите на Младежки център Враца, Сдружение“ Враца софтуер общество“ НПО “Велообщество”; СК “Харизма Тийм”; Сдружение „ Книгини „ и други.
Младежки център Враца  проведе дебат с младежи по проблеми, които младите хора от града и региона имат, а след това потърсиха и решения.
Решенията бяха презентирани по време на събитието.
Сдружение „ Нов път“ заедно с Областен информационен център Враца в края на събитието представиха видеата на младежи от града на тема „Бъдещето на Враца през моите очи“ .
Събитията по проекта „Вход за граждани“ са започнали през 2020 г. Сдружение “Нов път “, е подкрепяно от сдружение „Форум за гражданско участие“ и Българския център за нестопанско право в партньорство с община Враца.
Предложенията от младежите и от представителите на гражданският сектор ще бъдат изпратени на Община Враца.
Инициативата се реализира като част от проекта „Вход за граждани – Форум „Гражданско участие“ за подобряване на обществените консултации в общините“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
На края на събитието бяха връчени и грамоти на участниците.