На Архангеловден / 8-ми ноември/ българските полицаи отбелязват своя професионален
празник. За първи път се чества  на 21 ноември 1924 г. (ст. стил св. Архангел Михаил) по инициатива  на  софийския градоначалник о.з. подполк. Георги Кисьов.

Тогавашният министър на вътрешните работи и народното здраве Иван Русев приема идеята и след консултации със Софийския митрополит спира вниманието си на празника на Св. Архангел Михаил (21.11. по стар стил).

Писменото мнение на митрополит Стефан изяснява, че „Този празник, който олицетворява и на небето реда на власт и дисциплина и царуването на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел като представител на дадената от Бога власт, да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазването на законите в страната, чрез които се гарантира животът, имотът и свободата на гражданите“.

При избора на патрон на полицията натежава аргументът, че Св. Архангел Михаил символизира властта, изпълняваща закона.

С телеграма № 7932/24.09.1924 г. министър Русев нарежда на столичния градоначалник и на всички окръжни управители:

За патронен празник на цялата полиция в Царството се определя денят на Св. Архангел Михаил – 21.11. (8.11. – нов стил)“.

След  55-годишно прекъсване Празникът е възстановен по предложение на Националния полицейски синдикат.

С решение на Министерски съвет традицията 8 ноември да се чества като професионален празник на българската полиция е възстановена през 1999 г.

Честит празник!