С уважение към българските традиции и в подкрепа на талантливите любители на приложните изкуства Домът на енергетика към АЕЦ „Козлодуй” обявява конкурс „Бяло и червено – за здраве и късмет” за ръчно изработена мартеница. Със свои творби могат да участват както деца до 18 години, така и възрастни. Допускат се и групови проекти, изработени от детски градини, училища и извънучилищни звена. Изработените от участниците мартеници трябва да са от естествени материали, комбинирани в духа на българските традиции. Срокът за изпращането им е 12 февруари 2021 г. Повече подробности, свързани с конкурса, ще намерите тук .
Критериите за оценка, въз основа на които журито ще определи победителите, са оригиналност на изработката, сложност на орнаментиката, присъствие на етнографски и природни мотиви, използвани материали. Наградени ще бъдат класираните на първите три места при индивидуалните проекти, ще бъде присъдена и специална награда за най-добър групов проект.
Творбите, участващи в конкурса, ще бъдат включени в изложба-базар с благотворителна цел, която ще е отворена от 16 до 28 февруари 2021 г. в Главно фоайе на Дома на енергетика. Събраните от продажбата на мартеничките средства ще бъдат дарени в полза на „Дневен център за деца и младежи с увреждания”, гр. Козлодуй.